‘De aarde in zes dagen? Weg met die fabels!’

Gelovigen en ongelovigen zijn in een propaganda-oorlog verzeild geraakt. Ruim zes miljoen Nederlanders ontvangen dezer dagen een folder met de boodschap dat God de aarde in zes dagen schiep. Grote opiniërende websites roepen hún miljoenenpubliek op om de brieven vooral terug te sturen met de boodschap: ‘Weg met die fabels’.

Als het aan columnist Loek Koelman ligt, krijgt Kees van Helden een reactie op elke brief die hij verstuurt. Op alle 6,6 miljoen. Van Helden leidt een actie van dertig christelijk organisaties. Ze sturen de brieven rond in Nederland om de evolutietheorie ter discussie te stellen. ,,Dat is 6,6 miljoen keer hún woord van God,” grinnikt Koelman. ,,Laten we net zo ongevraagd ónze variant van Gods woord terugsturen.”

Koelmans God bijvoorbeeld, beschrijft de columnist in zijn brief aan Van Helden, is een pokdalig type dat boos wordt omdat hij geen korting krijgt in de Albert Heijn, terwijl hij wél een bonuskaart heeft. Bidden tot Koelmans God is als bellen naar iemand die niet opneemt, beschrijft hij. Het opperwezen volgens Koelman is iemand die zegt: ,,Ik besta niet. Wees de God van je eigen leven.”

Luuk Koelman hoopt samen met populaire websites als retecool.nl, geenstijl.nl en sargasso.nl dat alle ontvangers van Van Heldens brief een brief terugsturen. Ze voeren campagne tégen de anti-Darwinbrief die Van Helden met een groep van dertig christelijke organisaties in 6,6 miljoenenvoud door Nederland verspreidt. Koelman: ,,Ze mogen vinden wat ze vinden, maar ga niet lopen evangeliseren.”

Bedenker van de terugstuuractie is Bas Taart van retecool.nl. Hij vindt dat ‘de christenen ons niet meer lastig moeten vallen met hun denkbeeldige vriendje’. ,,Dat doen ze al honderden jaren. Wij kunnen prima zelf nadenken. Ze moeten ons niet hun religieuze mening opdringen.” Hij wijst erop dat zelfs de meeste christenen niet eens geloven dat de aarde in zes dagen is gecreëerd.

Kees van Helden zelf noemt de terugstuuractie ‘een belediging van acht miljoen christenen in Nederland’. ,,Het enige wat wij willen, is kritische kanttekeningen plaatsen bij de evolutietheorie. Die is net zo min bewezen als het bestaan van God. Niemand was erbij toen God de aarde schiep. Dus niemand weet hóe het precies is gegaan. Daar willen we mensen over laten nadenken. Meer niet.”

Van Helden wijst erop dat Charles Darwin en zijn evolutietheorie dit jaar erg in de belangstelling staan omdat 2009 het tweehonderdste geboortejaar van de bioloog is. ,,Dan willen wij graag wat tegengas geven. We vallen niemand lastig. Mensen met een sticker tegen ongeadresseerd drukwerk op de brievenbus krijgen de brief niet.”

Hij vraagt zich af waarom niemand zich druk maakt om de ongevraagde reclame met porno ‘die zo nu en dan op de mat valt’. ,,Daar gaan huwelijken en gezinnen aan kapot. Laat ze zich dáár zorgen om maken.” De bezoekers van de deelnemende websites zijn niet zo soepel als Van Helden hoopt. Deelnemers aan het forum op sargasso.nl vragen zich af of de christenactie wel een postzegel waard is.

Johan Huibers, die met een zelfgebouwde, 70 meter lange ark door Nederland vaart om het woord van God te verspreiden, steunt Kees van Helden, maar is laconiek over de terugstuuractie: ,,Laat maar komen die folders! Dat zou namelijk betekenen dat de mensen de folder hebben gelezen, dat ze erover hebben nagedacht, een postzegel hebben gekocht en dat God voorlopig dus in hun hoofd zit. Pas als we er drie miljoen, de helft dus, terugkrijgen, ben ik tevreden. Die sturen we dan naar België. Daar wonen drie miljoen mensen die óók Nederlands spreken.”

Huibers denkt dat sceptici wel van gedachten zullen veranderen zodra ze ‘in de penarie zitten of ziek worden’. ‘Dan gaan ze écht op zoek naar antwoorden op de grote vragen van het leven. Dan zullen ze ineens terugdenken aan deze folder en beseffen dat die het ticket is naar het eeuwige leven in de hemel.”

Tot nu toe

– 2009 is het Darwinjaar. Precies 200 jaar geleden wordt de bedenker van de evolutietheorie geboren.

– In november 2008 kondigt een samenwerkingsverband van christelijke organisaties een campagne aan om de theorie van Darwin ter discussie te stellen.

– Begin 2009 starten overal in Europa christenen en ongelovigen campagnes. Humanistische clubs in Nederland willen bussen beplakken, maar krijgen geen toestemming.

– Dezer dagen sturen de christelijke clubs 6,6 miljoen anti-Darwinbrieven rond. Websites als retecool en Geenstijl roepen op om de brieven terug te sturen.

– Ook de campagne van de humanisten komt van de grond. Buitenreclamebedrijf Hillenaar heeft geen principiële bezwaren tegen een goddeloze boodschap op hun 9 bij 12 meter grote reclamezuilen langs de A4. Volgende maand komt daar: ‘Er is waarschijnlijk GEEN GOD’.

Theoloog Erik Borgman: ‘Veel heeft te maken met oprukken islam’

Theoloog Erik Borgman, Universiteit van Tilburg constateert dat de botsing tussen atheïsten en gelovigen in heel Europa plaatsheeft. ,,Veel heeft te maken met het oprukken van de islam. Moslims stellen zich nadrukkelijk als gelovigen op en stellen eisen aan de samenleving op grond van hun religie. Dat roept wrevel op, want dat waren we in Nederland lang niet meer gewend. Sommige christenen grijpen dit aan om ook weer van zich te laten horen. De ongelovigen zijn bang dat moderne verworvenheden onder druk komen te staan en verenigen zich ook. In hun ogen zijn zowel de christenen als de moslims verdacht. Tegelijk speelt dat we in Nederland een rood-christelijke regering hebben. Veel mensen hebben het gevoel dat zaken als het homohuwelijk, euthanasie en abortus onder vuur liggen. We worstelen als samenleving met de vraag welke plaats religie inneemt in de maatschappij. Hetzelfde zie je in Spanje, Engeland en Duitsland. Ook daar rijden bussen rond met slogans vóór en tégen God. Het vergroot het wij/zij-gevoel. Ik vind deze ontwikkeling wel spannend. Het zijn interessante tijden voor een theoloog. Ik ben blij dat gelovigen en atheïsten in discussie gaan. Het gaat om hun overtuigingen, de zaken die hen het diepst raken. Het is goed dat daar weer over wordt gesproken en dat mag best een beetje scherp. Ik vind de folder tegen Darwin niet zo erg handig. Zo wordt gesuggereerd dat geloof in God haaks staat op aanvaarding van de evolutietheorie. Dat is niet waar. De meeste gelovigen in Nederland accepteren de evolutietheorie wél als gegeven.”